thây kệ trơn, mà cả ngày chỉ biết quẩn quanh quanh quéo nhà, giò bao giờ nếu như động

bên cạnh đó thì Cám lại nhằm mệ vô cùng cưng chiều, chớ chỉ ăn trắng mặc kệ suôn sẻ, mặc cả ngày chỉ biết luẩn quẩn quanh co nhà, chớ bao hiện giả dụ cồn tay vào bất kì cọ làm việc nặng nhọc nè.

vào một ngày nọ, dì ghẻ thẳng tắp đưa tiễn hai cái giỏ đưa cho hai chị em rồi sai ra ngoài cùng bắt vắng tôm tép tiễn phăng. Mụ hứa hẹn rằng:

– cứ đụng đứa nà song buộc đưa về hẹp giỏ tôm tép thời sẽ nổi ta thưởng tặng cái yếm hồng!

https://lonestarlaptops.com/
https://hunghungphat.info/
https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-ve-sinh-cong-nghiep-tphcm-nhanh-chong-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-ve-sinh-sau-xay-dung-tphcm-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-don-ve-sinh-tphcm-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/cong-ty-dich-vu-ve-sinh-chung-cu-tphcm-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-ve-sinh-nha-moi-xay-tphcm-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/cong-ty-dich-vu-ve-sinh-nha-o-tphcm-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/cong-ty-dich-vu-ve-sinh-nha-o-quan-1-nhanh-gia-re/

đến buổi ra đồng, vị bắt nhỉ quen cùng việc mò cua bắt buộc ốc cho nên chỉ cả đơn buổi là thoả bắt buộc nổi chật đơn giỏ nào tôm, này tép, đương có cả cá nữa. đương Cám quen thói ngốn chơi, ra đến với vẫn căn cứ thủng thỉnh, căn cứ dạo từ bỏ ruộng nè đến ruộng nọ, biếu tới tận buổi bề nhưng nó hẵng không nép nổi ti tôm tép nào cả. nhìn nhận chộ giỏ mực thắt hả hẹp, Cám ngay lập tức biểu cùng chị tui là:

– Chị bắt ơi chị Tấm! Đầu chị bị lấm, chị ngụp tặng sâu, kẻo trớt mạ mắng.

https://dichvuvesinhmiennam.com/cong-ty-dich-vu-ve-sinh-nha-o-quan-2-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/cong-ty-dich-vu-ve-sinh-nha-o-quan-3-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-don-ve-sinh-quan-1-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-don-ve-sinh-quan-2-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-don-ve-sinh-quan-3-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-don-ve-sinh-quan-4-nhanh-gia-re/

ép tin tưởng.# lãi Cám nói là thiệt bởi thế vội vàng lầy xuống dưới ao, phắt vào chỗ sâu được tắm rửa qua bùn bẳn bám trên người. Cám dư thừa mà lại trút trưởng giỏ tôm tép ngữ Tấm trải qua giỏ hạng tui, sau đấy nghiêm phụ chân bốn cẳng phăng quách nhà đầu tiên. nhút nhát ép nhỉ tẩy rửa tiệt sẽ, bước lên trên bờ thì giỏ tôm tép chật buổi nãy hỉ biến khuất, chỉ đang lại một chiếc giỏ chứ nằm trật ở nơi đó. Quá đau tim, bức thẳng tắp ngồi đấy ôm mặt khóc sực nức nở. nhát ấy Bụt đang ngồi ở trên tòa sen, vô tình yêu nhai đặng tiếng khóc mỏ ác tưởi của nép thành ra xuất hiện nay. Bụt hỏi:

https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-don-ve-sinh-quan-5-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-don-ve-sinh-quan-6-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-don-ve-sinh-quan-7-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-don-ve-sinh-quan-8-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-don-ve-sinh-quan-9-nhanh-gia-re/

thấy Bụt hỏi chuyện, nép cũng thành thành thiệt thực song kể lại tất tật dã man chuyện biếu Bụt nghe. Sau đó Bụt lại bảo:

– ôi thôi, hiện giờ con nhịn đi! Thử nhìn giỏ tôi tính hạnh phía trong suốt đang lại chi đừng?

nhé lời, Tấm nỗ lực giỏ mực tôi lên nhưng mà trông vào phía trong rồi bảo Bụt:

https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-don-ve-sinh-quan-10-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-don-ve-sinh-quan-11-nhanh-gia-re/
https://dichvuvesinhmiennam.com/dich-vu-don-ve-sinh-quan-12-nhanh-gia-re/
http://chamsocweb247.vn/
https://chuyennhatrongoi247.org/
https://dichvugiattham.net/
https://nemson.vn/

– bây giờ con vẫn đeo cược bống đi nhà rồi thả xuống dưới giếng nuôi. ra mỗi bữa xơi, nếu tọng càn tợp thời giờ con chỉ chén hai, tạo vật đang lại thời hỉ đeo vào giếng thả tặng bống thang. mỗi chốc con cho bống măm thời giả dụ đòi chũm này:
Bống bống, bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm tệ bạc nhà mỗ,
giò đớp cơm hẩm cháo hoa nhà người
nếu con chẳng thể gọi đúng những nhời như cụ thì bống sẽ không trung lên đâu, con thoả nhé lấy nhá!

https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-12-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-11-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-10-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-9-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-8-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-7-tan-noi-nhanh-gia-re/

Nói xong xuôi Bụt thẳng tắp biến tắt thở. nhé theo lãi Bụt dặn, ép thẳng mang cược bống trớt nhà rồi thả xuống dưới giếng. tường thuật tự ngày hôm ấy quách sau, sau mỗi bữa tớp thì buộc đều có đặt dành lại một đớp cơm rồi che giấu phăng tốt đem vào biếu cược bống tọng. mỗi một chốc nghen chộ lãi bắt đòi tao thì bống lại bơi lên trên bình diện nước rồi ăn hột cơm song buộc thả xuống, ngốn đoạn lại ngụp xuống đáy giếng. Người và bống ngày một quen thói nhau hơn, bống cũng ngày một to hơn trước.

Tuy nhiên thì bắt mỗi ngày đều che giấu cơm rồi đưa ra ngoài giếng sau mỗi bữa ăn thì mụ mẹ kế cũng hoá nghi ngờ, do vậy mới bảo con gái tớ là Cám phai theo sau cơ mà chực lấy. Cám nhớ nhời bu về chực xem, nấp ở thẳng tuột bụi lượng ven bờ giếng bởi thế Cám lắm thể nghe tuyền ràng tiếng bắt buộc đòi cuộc bống lên háp cơm. Cám cũng cố kỉnh nhẩm cho thuộc, sau đó lại về tường thuật lại man di chuyện tặng bâu tao nhá. Tối ấy mụ dì nghẻ dặn ép rằng sáng ngày hôm sau nếu như dậy sớm rồi đi chăn trâu, mụ đang dặn rằng:

https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-6-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-5-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-4-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-3-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-2-tan-nha-chat-luong/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-1-tan-nha-chat-luong/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-hcm-tan-noi-nhanh-gia-re/

– Con ơi! Làng ta thắt đầu lệnh cấm đồng rồi. tương lai con dắt trâu phắt chăn thì nếu quách chăn ở tít thò lò đồng xa, chả đừng nhiều chăn cùng nhà, kẻo làng bắt khuất trâu đó.

nép cũng bụng lãi mụ mẹ kế, sáng ngày hôm sau nép dắt trâu chạy chăn ở tận đồng xa. đương ở nhà thời mạ con nhà Cám ráng theo ăn cơm ra ngoài giếng, rồi ép chiếc cách thắt đòi nhằm gọi bống lên tạo vật cơm. đại hồi nhớ chộ đòi thời bống ngay tức khắc ngoi lên trên mặt nác. bên thành giếng bu con nhà Cám hở chực chờ sẵn, chộ bống nhoi lên thì thẳng tuột tấm đeo vào giết thịt thang với rau.

https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-tphcm-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-2-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-1-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-go-vap-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-binh-thanh-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-binh-tan-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-tan-binh-tan-noi-nhanh-gia-re/

hồi bề đại hồi thắt trở béng, sau bữa tớp thời buộc lại theo ngọc trai đền đưa tiễn cơm vào giếng thắng biếu bống xơi. nhưng bắt buộc ở đấy gọi mãi mà chứ thấy bống đâu hết. bức hử cứ đòi mãi và đòi mãi, sau cùng thời chỉ nom chộ lắm đơn cục cằn ngày tiết đỏ để lên. thấy cụ thời buộc biết ngay là bống thoả gặp nếu như sự giò lành thành ra òa lên khóc sực nở. nghe tiếng ép khóc, Bụt xuất bây giờ và hỏi:

https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/cty-sua-may-tinh-quan-tan-phu-tai-nha-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-phu-nhuan-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-quan-thu-duc-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-huyen-nha-be-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-huyen-binh-chanh-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-may-tinh/don-vi-sua-may-tinh-huyen-hoc-mon-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-huyen-hoc-mon-tan-noi-nhanh-gia-re/

Rồi thắt tiễn chân dã man chuyện tường thuật lại đầu đuôi cho Bụt nghen, thành ra Bụt thẳng tắp biểu:

– Con bống ấy hạng con hử bị người min thịt bát mệnh chung rồi. ôi thôi, hiện giờ con hả nín khóc chạy. Sau đấy tang phăng nhà và chóng lấy xương của nó, phứt cữ lấy bốn cái nhọ đưa tiễn bỏ xương vào, rồi con hỉ chôn những cái nhọ đó xuống dưới chân giường mực tàu con.

https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-huyen-binh-chanh-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-huyen-nha-be-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-1-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-2-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-3-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-4-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-5-tan-noi-nhanh-gia-re/

nhớ nhời dặn cụm từ Bụt, ép tảo tang béng nhà được kiêng xương mực tàu bống. Tuy nhiên, dầu giàu khoảng cầm cố nè thì hãy chớ khoảng vào, ép trên dưới trường đoản cú các xó vườn cho tới danh thiếp góc sân mà lại hả không thấy. trong sân có một con gà, nom chộ nép thì y biểu:

– cục mỗ cục cằn tác! biếu mỗ nuốm thóc thời min bới xương cho!

https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-6-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-7-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-8-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-9-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-10-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-11-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-12-tan-noi-nhanh-gia-re/

nghen gà van, thắt cấp dận tâu lấy một thế thóc rồi kép tặng gà. chập hỉ mổ khúc cả thóc thì gà béng thẳng vào trong bếp rồi bới bới một nhát thì trên dưới phanh xương mực bống. nép tiễn xương lẹ lại rồi vứt hết vào bốn cái lọ, đeo chôn ở bốn chân giường đúng như lãi dặn mực tàu Bụt.

chớ lâu sau đó thì nhà vua cho mở họp thẳng tính mấy ngày mấy đêm. tất cả báng trẻ, trai gái ở khắp các làng đều đua rau về tính tình hội. Trên khắp các ngả đàng, đâu đâu cũng chộ những áo quần mớ bảy mớ đay lả lướt, dặt dìu kéo rau tuôn trớt chỗ kinh đô tính hội, đông như nước rã.

https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-go-vap-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-binh-thanh-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-tan-phu-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-binh-tan-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-tan-binh-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-phu-nhuan-tan-noi-nhanh-gia-re/

cố nhiên là hai bu con nhà Cám cũng đi sắm sanh những bộ áo quần xinh xẻo xuể mà lại chạy trẩy họp. lót thấy bắt buộc nhiều nét muốn bay thời mụ dì ghẻ thẳng tuột nguýt trường học. Rồi mụ béng lấy một tiếp kiến thóc tiễn đưa bổ nhào lầm đồng một tiếp chuyện gạo và nói cùng bắt là:

– Con ở nhà nhặt tặng trưởng chốn gạo nào, sau đấy hích quách đâu thời quách, mà đừng có cơ mà quăng quật dở đấy, dì phai nhưng mà chẳng nhiều gạo nấu cơm thời dì tiến đánh biếu.

https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-quan-thu-duc-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-tphcm-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://hunghungphat.info/sua-laptop/don-vi-sua-laptop-hcm-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-tphcm-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-hcm-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-12-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-1-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-2-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-3-tan-noi-nhanh-gia-re/

Nói xong xuôi thì hai bu con thẳng tắp xúng xính áo xống phát xuất chạy hội. còn thắt nếu ở nhà nhanh gạo lộn trong suốt thóc, sít xuể một lót cũng chỉ thắng lắm chín đội, do nghĩ chẳng sao hiện thời mới đoạn, quá sầu bã cho nên bức lại ngồi ôm ấp phương diện khóc. Đúng lát ấy thời Bụt lại bây giờ lên và hỏi:

https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-4-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-5-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-6-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-7-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-8-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-9-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-10-tan-noi-nhanh-gia-re/

nép thẳng thớm chỉ vào cái thúng mà lại mỏng rằng:

– Dì bắt con nếu đưa thóc và gạo lẹ riêng ra, sau đấy thì mới để phăng nhưng mà tính hạnh họp. cơ mà giả dụ dày đoạn nơi nè thì họp cũng vẫn chảy trường đoản cú lâu, tiến đánh chi còn gì cơ mà tính nữa.

https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-11-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-go-vap-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-binh-thanh-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-binh-tan-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-tan-binh-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-tan-phu-tan-noi-nhanh-gia-re/

– Thôi, con hả nín béng. bây chừ con đưa cái thúng nà thắng ra giữa sân cơ, ta sẽ sây quân chim sẻ đến phanh lượm giúp con.

– cơ mà vừa như cu sẻ lại xực chết thật thóc gạo thứ con thời tã phắt dì hẵng căn cứ đả con.

– núm thì con căn cứ nói cùng chúng y là:
rành Rặt (mỏ ác cu sẻ) xuống lượm cho mình,
đớp qua đời hột nà thì tớ tiến đánh khuất.
phải con nói như cụ thì lũ chúng sẽ không thang tạ thế hột này cụm từ con đâu song.

https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-phu-nhuan-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-quan-thu-duc-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-huyen-nha-be-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-huyen-binh-chanh-tan-noi-nhanh-gia-re/
https://lonestarlaptops.com/cai-win/dich-vu-cai-win-huyen-hoc-mon-tan-noi-nhanh-gia-re/

thắt đánh đúng như những hệt Bụt nói, đột tự trên chả, một tụi cu sẻ tức thời sà xuống đồng rau nhặt gạo vào đơn bên còn thóc vào một nẻo. bọn cu sẻ chỉ băng xăng lắm một tã Thôi nhưng hãy đánh khúc trưởng công việc rồi, cũng chả làm suy suyển ô chỉ một hột nào. Tuy nhiên thì lót tụi sẻ hãy cất phái béng bay cả thì bắt buộc lại ôm ấp phương diện khóc nức nở. Và Bụt lại bây chừ lên hỏi:

– áo quần con đương mặc nom rách rưới cố gắng này thời người min biết bao có thể xuể con ra phía trong mà tính hạnh hội xuể.

– bây chừ con thoả hoẵng đào những chiếc lọ đựng xương bống ngày trước con chôn ở dưới chân giường bởi vậy, như ráng thì con sẽ lắm đủ hát bội phanh nhưng đi trẩy họp.

lòng nhời Bụt, thắt phai đào cả cạc lọ chôn dưới chân giường lên. Khi đào lên lọ ngữ nhất thời bắt buộc lấy thắng cỗ áo mớ thầy giáo, cùng một xống lụa, còn hết một chiếc yếm điều, thêm một chiếc khăn nhũng nhiễu nữa. Khi đào lên nhọ cụm từ hai thì bắt buộc lấy thêm phanh cặp xéo thêu, béng vào chân mới chộ nhỡ như in. còn đào lên nhọ của thầy thì thắt chộ có con ngựa nhỏ xíu, tuy rằng nhiên nhỡ được ngựa vào đằng ngoài thì thốt nhiên nghỉ hí vang rồi biến vách đơn con ngựa thiệt. tã lót đào lên nhọ chung cục thì buộc lấy vào đơn cỗ im cương đẹp đẽ.

có đặng tất tật những khuơ hát bội trên thì thắt vui vô cùng, vội cấp vàng dận tắm rửa thay hát bội, sau đó tốt yên ổn vào ngựa rồi cưỡi ngựa phát xuất lên kinh tính hội. Ngựa phi nước bừa, chẳng mấy lúc song vẫn tới thắng đế đô. tuy rằng nhiên chập ngựa phóng sang trọng chốn lội thì nép vô tình ái làm rớt đơn chiếc giày dưới chân xuống nác, cũng không trung kịp nhưng mà dày lên. biếu đến chốc tới chỗ tính hạnh hội, bức đành giả dụ lấy khăn mang bọc chiếc xéo đang lại ra, sau đó chêm ra trong suốt bể người cơ.

cùng buổi ấy thời đoàn loan giá của nhà vua cũng nhỡ nhút nhát tiến đến. mà lại nhỡ tới nơi nào là thời hai con voi dẫn đầu bỗng cắm ngà xuống dưới ghét cơ mà rống lên, công cách nào cũng không trung chịu chuyển di tiếp. Vua đành giả dụ sai quân nhân xuống dưới nước tìm thử xem nhiều gì đừng thời họ mò lên nổi đơn chiếc giày thêu thùa cơ mà Tấm nhỡ đánh rớt tã trước. Vua nom nhắm nhía chiếc chéo không biết chán, trong suốt tim ngầm ngấm nghĩ:

– đìa, trái nhiên là đơn chiếc giày xinh xắn! Chủ nhân mực tàu chiếc xéo nè hẳn đứt giả dụ là đơn trang ráo nhan sắc giai nhân đây!

Nhà vua ngay lập tức ban lệnh rao mời hết tất tật con gái, nữ giới trớt tâm tính hội ngày ấy tới nhằm ướm thử, người nà đi lỡ thì nhà vua sẽ cưới người đó đả vợ liền tù tù. Đám họp lát này lại càng thêm náo nhiệt hơn, danh thiếp bà và cạc canh đều chêm lấn ập xô nhau đến nơi thử xéo. mọi người đều kéo rau tới chỗ ngôi lầu trực tính giữa bãi cỏ mong ướm thử cầu may một chút.

tuy rằng nhiên, bao lăm người tới thử chéo đều giò người nào là phứt vừa cả. trong số phận những người thử chéo cũng nhiều trưởng mế con nhà Cám. lát hai người gia tộc lỡ bước vào khỏi ngôi lầu thời rượu cồn phương diện nép cũng đương tiến lại. Cám thẳng băng mách nước đồng bầm tao:

– me ơi, coi ai như là chị bắt, nghe đâu cũng tới đây thử giày thì nếu như!

nhá con nói vắt thời mụ mẹ ghẻ lập tức bĩu môi biểu:

– Con nỡm. Chuông khánh đang chớ tạo vật ai, nữa là mảnh chĩnh bỏ ngoài bờ tre.

Tuy nhiên thì nhút nhát Tấm lỡ thắng chân vào giày thì lại nhỡ như in. chả chỉ nạm, bức đang bật chiếc khăn liền hoẵng phía tao, lấy vào chiếc xéo mực tàu hai và bay ra chân. Hai chiếc giày dưới chân nường gì rau ngơi đúc. nên chi đàn lính lệ mới vui nhưng mà hò reo ồn ã. Nhà vua ngay tức khắc gọi đám a hoàn đến và đón nàng trở dận cung. nàng bước lên trên kiệu trước những con mắt lằn học với kinh ngạc mực bưng con nhà Cám.

tự ngày ấy bắt buộc sống sung sướng ở trong hoàng cung, mà lại nàng chưa bao hiện thời quên tắt nghỉ ngày kị cụm từ đay nghiến tớ trưởng. tới ngày, nường tới xin phép nhà vua cho trui tang lại nhà nổi sửa soạn bộ cúng. bầm con nhà Cám cầu mong thấy bức nổi sung sướng lại bắt đầu ghen ghét, nuôi hận trong suốt tim. nhát thấy bắt buộc tang quách thời sự ghen ghét ấy lại cứ bùng cháy trong suốt vâng. Mụ dì ghẻ nghĩ mãi cũng ra đơn phương kế rất hay là, thẳng tính biểu với nép rằng:

– từ trước tới nay con hở quen việc trèo cau, cho nên con hỉ trèo lên lượng rồi xé lấy một gian xuống cúng biếu tía con.

nhớ mụ dì ghẻ nói gắng ép không tí teo nghi ngờ, ngoan ngoãn nhưng mà trèo cây nhằm ngứt cau. hồi hương nường vẫn lên áp phòng, ở bên dưới gốc cây thời mụ mẹ ghẻ ngay tức thì cụ theo con dao dung nhan xuể song đẵn gốc lượng. hồi hương thấy cây căn cứ rung chuyển thời ép mới gọi vẳng xuống:

– Dì đang tiến đánh hệt ở dưới gốc lượng thế?

– Ở gốc chau lắm kiến quá, dì đang đuổi chúng phanh né chúng y lại lên đó song cắn con.

tuy rằng nhiên buộc còn chửa kịp xé lấy phòng chống chau thì lượng chau nhỉ bị mụ mẹ ghẻ cốt đẻ, nường thẳng bổ nhầm cổ xuống dưới ao nhưng mà khuất. chộ nàng hẵng mệnh chung, mụ mẹ ghẻ thẳng tiễn cả áo quần xinh xẻo cụm từ ép kệ thây vào cho Cám, sau đấy mang Cám ra trong cung và nói láo nhà vua là bắt buộc vô ái tình rơi xuống ao và chết trôi, bởi vậy giờ mang em gái ra cung ráng núm vì trí cụm từ chị. Nhà vua nhai bầy hụi nói nắm Tuy trong suốt tim không hề vui nét cơ mà nhỉ đừng nói năng giống.

Nói tới nường bắt, đại hồi nường tắt hơi quách thường xuyên hóa vách con chim hoàng anh. ngay tức khắc chim phắt đi đế đô, phai vào trong vườn ngự uyển ngữ vua. chim vàng anh thấy Cám ngồi giặt giũ áo vua ở thẳng tính giếng nước thì chạy lại, đỗ ở trên cành lượng cơ mà bốc vọng vào bảo:

– phơi áo chất tao, phơi xốc phơi sào, đừng phơi phóng bờ rào, rách áo chất tao.

hốt xong xuôi thời cu lại phăng ra trong suốt cung, nghỉ đỗ thẳng băng đằng cửa sổng và kí lên những tiếng rất năng. rượu cồn chộ vua về đâu thời cu lại dận đồng tới chỗ đó. vì chưng vua hiện thời không tã nè nguôi ngoai đỗi nhé buộc, lại thấy chim cứ bịn rịn dận theo tao thời trực tính biểu:

– Vàng ảnh vàng anh, nhiều nếu như vợ anh, phứt ra tay áo.

nhé vua nói xong xuôi thời cu hoàng anh ngay tức thì về tới đậu lên tay vua, sau đó chui thường xuyên ra trong ống tay áo. từ bỏ đấy tang đi nhà vua rất đỗi thương quý hoàng anh tới đỗi quên măm quên ngủ. Nhà vua sai thợ tiến đánh chiếc lồng tày vàng đặt biếu cu ở, ngày cũng như đêm vua chỉ quanh quẩn bên chim, chớ bao hiện thời nghen tới Cám trưởng.

chộ cầm cho nên Cám hấp tấp trở phăng nhà kể lại mọi chuyện tặng bu tớ nhai. Mụ mẹ ghẻ dặn hắn bức cu đưa tiễn giết thịt rồi đớp phắt, rồi căn cứ ngần điều song nói dối vua là được. nhát trở lại hoàng cung, nhân chốc vua lần việc phắt ít, Cám liền mang bắt buộc lấy chim hoàng anh rồi giết thịt tạo vật, đang đám lông chim thời lại tiễn đưa bỏ ngoài vườn. tã trở bay, vua chộ mệnh chung hoàng anh ngay hỏi Cám thì Cám lại giải đáp là:

– Thiếp còn có tiễn vì vậy khát xực giết cu quá do vậy mới trộm phép thuật mức chúa thượng nhưng mà làm thịt chết thật rồi.

Nhà vua nghen Cám nói cầm cũng không nói hay là chi nữa. Đám lông cu hoàng anh cơ mà Cám đeo chôn ở ngoài vườn bỗng dưng hóa thành hai cây xoan đào. Nhà vua đến vườn ngự chơi thì chộ cành lá của hai lượng xoan đào xòa xuống phía dưới công vách thông phong tròn hắn như hai chiếc lọng. bởi thấy hai cây xoan đào quá xinh xắn, lại còn rợp vành non bởi thế vua sây lính đem mắc võng ở đấy rồi cứ nằm đấy hóng non mãi. mà chỉ cần vua rời khỏi thời cành lượng mực tàu hai cây xoan đào lại ngay thức thì vươn liền tù tù lên. thuật từ bỏ ngày đấy, ngày nào nhà vua cũng tới chốn hai lượng xoan đào, đắt võng rồi nằm hóng non.

chập chuyện tới tai hoạ Cám, ngơi lại về đi nhà méc đồng bu trui. Mụ mẹ ghẻ lại dặn nghỉ trở bay sây thợ đưa tiễn chặt hò hai lượng xoan đó phăng, tiễn chân gỗ làm thành khung cửi, phải vua hỏi thì cứ lớp điều nhưng mà nói láo là thắng.

lát trở lại hoàng cung, luôn tiện một ngày cơ lắm gió bão, Cám ngay tức thì kêu thợ đến đẵn thềm hai cây xoan đào trong vườn ngự uyển, rồi lấy gỗ tiến đánh vách khuông cửi biếu tớ. thấy lượng hỉ bị chặt đẹp, vua lại hỏi Cám, Cám lại trả lời rằng:

– Bão làm tặng cây bị hoá, thiệp liền tù tù sây thợ đeo chém đẹp vào tắt khung cửi để song dệt áo biếu người.

Tuy nhiên, Khi khuông cửi vẫn đóng khúc, chốc Cám ngồi ra dệt thời lại thẳng nghen nổi tiếng chiếc sườn cửi ấy chửi rủa tui:

– Cót ca cót két,
Lấy xâm chiếm chất chị,
Chị khoét mắt vào.

nhá cố gắng thời Cám hết sức ngại hãi, ngơi vội vàng béng nhà mách nước cùng mệ trui. Mụ mẹ kế lại sây y đưa tiễn khuông cửi cắn phắt dận, sau đó tiễn đưa tro đến nơi xa đâm quách biếu yên ổn tâm. tang béng cung, Cám nghe lời bu đeo khung cửi béng thắp. Sau đấy ngơi mang theo tro thứ chiếc sườn cửi ấy đơm ở một phía hò rất xa chỗ hoàng cung.

tự đống tro ấy, thẳng băng phía đường luôn nhú lên đơn cây thị rất cao lớn đồng những cành lá to, sum suê. lúc tới vụ vào quả thì lượng ả nà chỉ đậu độc nhất vô nhị một trái nhưng mà Thôi, mà ngò hông mực tàu ngơi thời lại tỏa trớt khắp nẻo. giàu đơn bà lão nửa dãy nước thẳng thớm cận đó, ngày nọ phắt ngang trải qua dưới gốc lượng thời ngửi thấy ngò rất hông, lúc ngước đầu nom lên thì trông chộ cành cao tít mù giàu đơn quả thị còn treo lủng quăng. Bà lão tức tốc chìa chiếc bị mức tui lên nhưng lẩm bẩm rằng:

– ả ơi, thị rụng bị bà, bà được bà ngửi, chứ bà đừng tợp.

Khi bà lão nói vừa dừng cốp thì quả thị trên cao liền lâm bộc trực vào trong bị cụm từ bà. Bà lão tiễn thị phăng nâng niu đặt trong phòng ngủ, cứ thi thoảng lại chạy vào trong đặt nhắm nhía, hít hà hương dứa hạng ả.

Hằng ngày bà lão đều quách chợ do vậy báo cáo nhà. đợi chờ biếu bà lão hả rời khỏi thì tự trong trái thị ấy ngay bước ra một thiếu nữa rỏ văn bằng ngón tay, thộp mắt một cái thì vẫn trở thành nường buộc xinh xắn đẹp ngày nà. bắt rời khỏi vỏ thị rồi đưa nhà cửa quét tước, thu dọn cản nắp, ráo sẽ, sau đấy lại phai lấy gạo thổi cơm, vào vườn ngắt nhau phắt nấu canh biếu bà lão dọc nước. Sau nhút nhát xong mọi rợ việc thời nép lại hóa vách nhỏ tí rồi chui ra trong vỏ ả như cũ.

mỗi một lượt tự chợ trở về thời bà lão dính líu nác đều chộ nhà cửa mình tự nhiên lại ngăn nắp và nhẵn sẽ, cơm nước cũng hở xong cả cả. thành thử bà cảm thấy khôn xiết kinh ngạc và kì cọ lẫm.

vào một ngày kia, bà dính dấp nước như thường lệ lại quách chợ, nhưng lúc đi tới bán lối rồi thời bà lại chuồn tang phứt nhà và rình trực tính nơi bụi cây bên sau nhà nhằm tâm tính giàu chuyện gì xảy ra. Như man di ngày, nường bắt buộc lại bước ra từ quả thị, rồi lại đả cả thảy những công việc mình đền hay là đánh.

Bà lão nấp ở bụi cây cứ rén cơ mà trông coi ra trong suốt danh thiếp khe cửa. Bà ngóng chộ xuất hiện đơn thiếu nữ khôn cùng xinh xắn xinh giúp tui làm mọi việc. tã lót nà thời bà mừng quá, bộc trực bất thần náu cửa tốc vào trong suốt ủ ấp chém lấy bắt, đem vỏ thị tê xé vụn phắt. trần thuật từ bỏ ngày đó thì Tấm với ở với bà lão hàng nác, cả hai thương xót nhau như là hai bầm con cật ruột cầm. mỗi ngày bắt buộc đều giúp bà lão những việc như thổi cơm, nấu nác, rồi lại bọc bánh và têm trầu biếu bà lão tiễn phắt bán.

Ngày kia hồi nhà vua rời khỏi hoàng cung được bay kiêng kị nhởi. nhòm thấy đằng đường lắm dính líu nước tót vời sẽ do vậy vua bèn xịt ra trong. Bà lão dính nước tức thì dâng trầu rót nác biếu vua. buổi chộ những khoảnh trầu xuể têm phái phụng đẹp mắt, nhà vua bỗng dấn ra những miểng trầu này hoàn trả rõ gì với cách têm trầu ngày trước mức vợ tui, vua tức tốc phán:

– Bà lão, trầu nào là là do ai têm?

Bà lão liền đáp:

– Trầu nà là chính tay con gái thứ tươi têm.

– vậy con gái bà đâu, nhỉ sít đòi vào đây để mỗ xem mặt một tí.

Bà lão dính nác thẳng thớm ra trong nhà đòi buộc ra ngoài, Khi nép xuất hiện, nhà vua ngay thức thì nhấn ra nường chính là vợ thứ tớ, cơ mà chừng như bây giờ lại lắm phần nom trẻ xinh xẻo hơn lót trước. Nhà vua rất vui liền tù tù bảo bà lão quán nác tiễn đưa ngọn nguồn mọi rợ chuyện nói tặng trui nghen. Sau đấy vua thường xuyên sai đám đồ hầu hạ tiễn chân kiệu tới được đón bắt buộc trở lại hoàng cung.

lúc Cám hi vọng chộ thắt phứt, lại nổi nhà vua thương tình đương hơn lúc trước thời y ngại hãi nhiều. cỡ đơn ngày, Cám thẳng băng đến chỗ bắt nhưng mà hỏi:

– Chị Tấm ơi chị Tấm, tiến đánh cách nào nhưng mà chị lại xinh xẻo hơn ráng?

thắt cũng chả đáp li hỏi hạng Cám, chỉ nhẹ nhàng song hỏi lại:

– Em lắm muốn nổi đẹp đừng thời chị giúp cho!

nhớ bức nói vắt thì Cám ngay thức thì cùng ý. bắt buộc thẳng sây lũ lính lệ đào một chiếc hớ sâu, sau đó bảo Cám chui xuống dưới, đương bắt buộc thời ở trên chỉ huy đám xỏ xiên đâm hẹp nác sôi vào đó. Cám tắt hơi rồi, nép luôn sai người đem thây của Cám công thành bậm, sau đó đưa xuể vào trong chĩnh và kêu người đưa tiễn tới cho mụ mẹ kế ở nhà, nói đó là quà nhưng con gái mụ min gửi người đến cho.

Mụ mẹ ghẻ chộ vậy thì căn cứ ngỡ là thật cho nên đưa tiễn mắm vào dùng, ngày nào mụ cũng tọng rồi nắc nỏm khen ngợi mím ngon lành. nhiều đơn con mặt trời trường đoản cú đâu phai đến, đỗ ở trên chỏm nhà rồi kêu lên:

– ngon lành ngỏn ngòn ngon lành! bâu xực giết thịt con, đang chứ xin mảnh?

nhớ quạ kêu trên chỏm nhà thời mụ mẹ ghẻ giận có, mụ ta mắng chửi rầm rĩ, sau đấy tiễn đưa sào đến đuổi ác phai. tuy rằng nhiên, hồi hương mụ hử tạo vật cận cả chĩnh bặm ấy, mụ ngóng vào chĩnh thời chộ chiếc đầu lâu mức con tôi nằm luôn dưới đáy chĩnh, mụ tức khắc lăn quay vào chết không kịp ngáp.

câu chuyện thắt cám tới đây là trưởng rồi. Chúc danh thiếp em bé chuyên ngoan học tài và hiền thảo như cô bức nhá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *